Till sidans innehåll

I år ska 95 000 ungdomar svara på frågorna i mönstringsunderlaget

- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kallar i år dubbelt så många 18-åringar till mönstring

I år är det ungdomar födda 2001 som ska svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Omkring 13 000 av dem kommer sedan att kallas till mönstring. Det är mer än dubbelt så många jämfört med 2017 då plikten återinfördes. Totalt ska 5000 personer genomföra grundutbildning med värnplikt.

Att svara på mönstringsunderlaget är en skyldighet enligt lagen om totalförsvarsplikt och gör man inte det kan man bli skyldig att betala vite. Från det att man fått brevet har man 14 dagar på sig att logga in på webben och besvara frågorna.

PRESSMEDDELANDE FRÅN REKRYTERINGSMYNDIGHETEN DEN 4 MARS

Under veckan får de första 18-åringarna brevet med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget. Brevet skickas postnummervis och det är ungdomarna i Stockholmsområdet som är först ut att svara på frågorna. Mönstringsunderlaget består av femtiotalet frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt.

Mönstring för omkring 13 000 ungdomar

De flesta svenska medborgare som är bosatta i Sverige och fyller 18 år under 2019 är enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldiga att lämna information om sig själva i mönstringsunderlaget. I år rör det sig om cirka 95 000 ungdomar. Av dessa väljer sedan Rekryteringsmyndigheten ut omkring 13 000 ungdomar födda 2001 som kallas till mönstring. De som väljs ut är de som bedöms ha bäst förutsättningar att bli inskrivna till en befattning. Både fysiska förutsättningar och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt påverkar bedömningen.

Lagen om totalförsvarsplikt gäller alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år som är folkbokförda i Sverige. Plikten omfattar förutom mönstringsunderlaget, även skyldigheten att mönstra om man blir kallad till det samt skyldigheten att genomföra grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring samt krigstjänstgöring.

5000 ska göra grundutbildning med värnplikt

Det finns två möjliga vägar för den som ska göra grundutbildning med värnplikt. Den ena vägen gäller ungdomarna som fyller 18 under året och går via kallelse till mönstring. Den andra vägen gäller de som inte blir kallade till mönstring. De kan själva ansöka om att få pröva. De 5000 utbildningsplatserna ska fyllas av både de som kallas till mönstring och av de som själva ansöker.

- Eftersom antalet utbildningsplatser ökar kommer vi i år att kalla fler till mönstring. När plikten återinfördes 2017 kallade vi drygt 6 000 18-åringar till mönstring. I år kommer vi att kalla 13 000 vilket är mer än en fördubbling. Skulle man vara intresserad av att göra grundutbildning med värnplikt men inte blir kallad till mönstring är man välkommen att själv ansöka om att få pröva. Det kan man göra även om man är äldre än 18 år, säger Bengt Forssten, avdelningschef på Rekryteringsmyndigheten.

Vad händer efter att man fyllt i mönstringsunderlaget?

I maj beslutar Rekryteringsmyndigheten om vilka 13 000 ungdomar som ska mönstra. Alla som fyllt i mönstringsunderlaget får då reda på om de ska mönstra eller inte. Ungefär två månader innan själva mönstringsdagen får den som ska mönstra en kallelse med plats och tid för mönstringen.

Mönstringen för ungdomar födda 2001 startar i augusti och pågår fram till och med maj nästa år och genomförs i Stockholm eller Malmö. Grundutbildningen med värnplikt sker sedan vid något av Försvarsmaktens förband runtom i landet och är mellan 4-11 månader lång beroende på befattning. Utbildningen genomförs efter att ungdomarna avslutat sina gymnasiestudier.

När kommer inloggningsuppgifterna?

Bifogat finner du en lista med datum över när breven med inloggningsuppgifter går ut till ungdomarna i de olika postnummerområdena. Breven skickas via post så det dröjer några dagar från att breven skickas till att de når mottagarna.

Vi arbetar hela tiden med frågorna i mönstringsunderlaget

Rekryteringsmyndigheten ser kontinuerligt över frågorna i mönstringsunderlaget. Tillsammans med representanter från Försvarsmakten och Försvarshögskolan har frågorna under förra året setts över utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Till vår hjälp har vi haft en genusgranskare samt en fokusgrupp bestående av totalförsvarspliktiga 18-åringar. Det har resulterat i att frågor med tydlig manlig norm har skrivits om och att hjälptexter till frågor har moderniserats och kompletterats utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Mer information

För mer information, pressbilder och bokning av intervjuer vänligen kontakta:

Sofie Engström, presskontakt på Rekryteringsmyndigheten, 070-601 88 83, sofie.engstrom@rekryteringsmyndigheten.se

Per Andersen Helseth, presskontakt på Rekryteringsmyndigheten, 070-829 38 75, per.andersenhelseth@rekryteringsmyndigheten.se

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-03-04

Skriv ut