Till sidans innehåll

Detta ska Rekryteringsmyndigheten göra

På den här sidan berättar vi
vad regeringen har bestämt
att Rekryteringsmyndigheten ska göra.

Vi testar dem som sökt utbildning eller arbete

Vi ska testa de personer
som sökt en utbildning eller ett arbete
i myndigheten Försvarsmakten.

Vi kan också testa personer
som vill bli poliser
och personer som vill arbeta på våra fängelser
eller inom tullen.

Vi samlar in uppgifter om alla 18-åringar

Regeringen har bestämt att
åter införa skyldighet
att mönstra och
att tjänstgöra i försvaret.

Alla svenska 18-åringar
måste lämna uppgifter om sig själva
på Rekryteringsmyndighetens webbplats.
Där ska 18-åringarna berätta om bland annat
sin hälsa, sin utbildning och sina intressen.
Detta kallas mönstringsunderlag.

Informationen som ungdomarna lämnar
i mönstringsunderlaget
behöver Rekryteringsmyndigheten
för att bestämma vilka
svenska män och kvinnor som ska mönstra
och sedan tjänstgöra i försvaret.

Vi vet vilka personer som är krigsplacerade

I våra datasystem har vi namnen
på de svenska kvinnor och män
som är krigsplacerade.
De som är krigsplacerade
ska sköta ett viktigt arbete
om det blir krig i vårt land.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-01-04

Skriv ut