Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2019-02-25

Årsredovisning 2018

Varje år gör Rekryteringsmyndigheten en årsredovisning som tar upp viktiga händelser och utmaningar under året som gått. Årsredovisningen innehåller också en resultatredovisning.

Under hösten 2017 och våren 2018 har Rekryteringsmyndigheten skrivit in 3700 totalförsvarspliktiga till Försvarsmaktens 4000 utbildningsplatser. Ungefär två tredjedelar av dessa kallades med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Målet att genomföra mönstring och prövning för att fylla 4000 utbildningsplatser har inte nåtts och huvudorsaken till det är att inte tillräckligt många individer har mönstrats/prövats.

Rekryteringsmyndigheten beslutade att kalla 6100 totalförsvarspliktiga födda 1999, ett beslut som byggde på bedömningen att ytterligare 6000 individer själva skulle ansöka om prövning till grundutbildning. En bedömning som gjordes i samråd med Försvarsmakten. I slutändan visade det sig dock att bara drygt 2000 individer själva ansökte om att pröva till grundutbildning.

Årsredovisningen i sin helhet kan du läsa här

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-25

Skriv ut