Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2019-03-01

Budgetunderlag 2020-2022

Den 27 februari fattade generaldirektör Christina Malm beslut om budgetunderlag för 2020-2022, budgetunderlaget visar vilken inriktning Rekryteringsmyndigheten ska ha de kommande åren.

Budgetunderlaget tar bland annat upp ökade mönstringsvolymer och förslag på finansiering för att möta dessa. I detta ingår även kostnader för att etablera en tredje prövningsplats med kapacitet att utföra 10 000 prövningar årligen.

Rekryteringsmyndigheten lämnar också förslag till förändringar avseende styrnings- och finansieringsformen för vissa av myndighetens verksamheter. Samt att regeringen bereder och beslutar om ett nytt namn för myndigheten.

Budgetunderlaget i sin helhet kan du läsa här

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-03-01

Skriv ut