Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2018-11-23

Du är en del av Sveriges beredskap – en informationssatsning till 18-åringar

Vilket ansvar har 18-åringar vid kris, krigsfara eller krig? Det informerar nu MSB, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten om i en kampanj.

Det händer mycket det året man fyller 18 år. Man ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget och vissa kallas till mönstring, som 18-åring blir man också myndig och har ett ansvar för att klara sig själv vid en större samhällskris. Genom den årliga informationssatsningen "18-årsuppdraget" ska MSB, tillsammans med Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten, öka kunskapen och förståelsen för Sveriges försvar och krisberedskap hos landets totalförsvarspliktiga 18-åringar.

Du är en del av Sveriges beredskap

Årets kampanj har temat "Du är en del av Sveriges beredskap" och fokuserar på vilka skyldigheter man har vid en kris, krigsfara eller krig, men också vilka möjligheter som finns om man vill engagera sig. MSB genomför även en enkätundersökning, "18-årsenkäten", om målgruppens inställning till frågor om Sveriges försvar och krisberedskap. Enkäten 2017 visade att 18-åringar är medvetna om att de har ett eget ansvar vid en kris och det finns vilja att ställa upp ideellt. Däremot är kunskapsnivån låg gällande egna rättigheter och skyldigheter.

Informationssatsningen pågår mellan v.47-48.

18-årsuppdraget 2018

Informationssatsningen består av ett postutskick som landar i brevlådorna hos alla totalförsvarspliktiga 18-åringar i början av vecka 48, samt av information i sociala medier. MSB genomför just nu även den årliga "18-årsenkäten" bland målgruppen med frågor om deras inställning till Sveriges försvar, hur de tror att de skulle reagera i krissituationer, vilka rädslor de har och vilka risker de ser i samhället. Resultat från årets 18-årsenkät redovisas i början av 2019.

Läs mer om 18-årsuppdraget.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-11-23

Skriv ut