Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2019-02-18

"Du är en del av Sveriges beredskap"

Med start idag börjar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att skicka ut foldern "Du är en del av Sveriges beredskap". Foldern skickas till alla ungdomar som under våren ska svara på mönstringsunderlaget och är en del i 18-årsuppdraget. 

18-årsuppdraget 2019 fokuserar på vilket ansvar man har vid en kris, krigsfara eller krig samt om Sveriges beredskap och försvar. Kampanjen genomförs tillsammans med Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten. 

Läs mer på MSB:s webbplats

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-18

Skriv ut