Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2019-11-18

Gemensam kampanj till landets 17-åringar

Alla över 16 år som bor i Sverige är totalförsvarspliktiga och viktiga för landets beredskap. Men många 17-åringar känner inte till att de är totalförsvarspliktiga från och med att de fyller 16 år. Därför lanserar MSB, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten en gemensam informationskampanj riktad till landets 17-åringar.


− Syftet med informationskampanjen är att öka ungas kunskap om deras roll som en viktig resurs för Sveriges beredskap, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

MSB:s pressmeddelande: Många 17-åringar vet inte om att de är totalförsvarspliktiga

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-11-18

Skriv ut