Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2018-03-21

Kallar ni så många ni kan till prövning av de som söker till polisutbildningen?

Intresset för polisutbildningen är stort, men yrket är krävande och alla som söker uppfyller inte kraven. Många sökande väljer också att inte fullfölja sin ansökan. Till prövningen som pågår just nu har vi kallat alla som - så långt i processen - är godkända.

Till polisutbildningen som startar hösten 2018 har vi registrerat knappt 9 600 ansökningar. 4 566 av dem fullföljde sin ansökan och var godkända fram till den medicinska och psykologiska prövningen. Alla de som var godkända, det vill säga 4 566 personer, har kallats till prövningen.

Den medicinska och psykologiska prövningen pågår just nu. Vi genomför prövning till höstens polisutbildning från slutet av januari och fram till och med den 9 maj.

Kort om antagningen till polisutbildningen

Vi kontrollerar behörigheten för den som söker till polisutbildningen i olika steg. Det börjar med en ansökan i två delar: i första delen av ansökan kontrollerar vi att den som söker är 18 år och svensk medborgare. I den andra delen kontrollerar vi bland annat att den som söker inte har några skador, sjukdomar eller andra hälsotillstånd som kan innebära att den sökande inte kan bli godkänd vid prövningen. Efter det kontrollerar vi, med stöd av Universitets- och högskolerådet (UHR), att den som söker uppfyller polisens krav för studiebehörighet. Den som söker måste bli godkänd i ett steg för att komma vidare till nästa.

I varje steg prövar vi den som söker mot de krav som Polismyndigheten har bestämt ska gälla.

Läs mer: Antagningskrav till polisutbildningen (länk till polisen.se/blipolis)

Läs mer: Information om ansökan och viktiga datum hittar du under Polisutbildningen.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-03-21

Skriv ut