Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2017-12-08

Nu får du som är krigsplacerad vid ett krigsförband i Försvarsmakten en ny krigsplaceringsorder

Nu byter Rekryteringsmyndigheten datasystem för de som är krigsplacerade inom Försvarsmakten. Därför får du som är krigsplacerad vid ett krigsförband en ny krigsplaceringsorder i brevlådan inom kort.

I vanliga fall får du bara en krigsplaceringsorder då du placeras i en ny befattning eller om krigsplaceringen har ändrats. När vi nu byter datasystem skickar vi första gången en krigsplaceringsorder till alla. Den har samma innehåll som tidigare men informationen ryms nu på en A4-sida. På så sätt är vi snällare mot miljön och du behöver bara hålla reda på ett papper.

Den nedre delen av ordern (RÖD RAM) är ett mottagningserkännande som du ska signera och snarast skicka till Rekryteringsmyndigheten. Resterande del (GRÖN RAM) behåller du och förvarar på en plats där du lätt hittar den då du behöver det.

OBS! Gäller ej personal som är krigsplacerade i Hemvärnet eller i en frivilligorganisation.

Läs mer om vad det innebär att vara krigsplacerad.

Den nedre delen ska signeras och snarast skickas till Rekryteringsmyndigheten. 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2017-12-08

Skriv ut