Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2019-10-30

Förslag till nytt myndighetsnamn

Rekryteringsmyndigheten fick i slutet av augusti en remiss av försvarsdepartementet där förslag till ett nytt myndighetsnamn inklusive kostnader för namnbyte skulle presenteras för försvarsdepartementet senast den 31 oktober. 

Namnförslaget som har skickats in till regeringen är Totalförsvarets plikt- och prövningsmyndighet, Plikt- och prövningsmyndigheten i kortform. 

- Totalförsvar, plikt och prövning är viktiga begrepp i vår verksamhet och bör finnas med i myndighetsnamnet, säger generaldirektör Christina Malm.

Återaktiverad plikt påverkar myndighetens namn

Rekryteringsmyndigheten har sitt ursprung i Totalförsvarets pliktverk som bildades 1995. Myndighetens uppdrag ändrades 2010 när plikten skulle läggas vilande och namnet ändrades då till Rekryteringsmyndigheten.

Möjligheten att kalla totalförsvarspliktiga till repetitionsutbildning återaktiverades år 2014 och skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt återaktiverades år 2017. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten återigen bedriver en stor del av sin verksamhet med stöd av lagen om totalförsvarsplikt och därmed bedriver myndighetsutövning mot enskilda medborgare.

Mot bakgrund av detta har myndigheten konstaterat att nuvarande myndighetsnamn inte längre överensstämmer med vad som är den huvudsakliga verksamheten. 

Läs hela pressmeddelandet här

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-10-30

Skriv ut