Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2017-06-30

Rekryteringsmyndigheten i Almedalen

Generaldirektör Christina Malm deltar i två seminarier i Almedalen den 4 juli. "Folket och försvaret - en återuppväckt plikt" och "Ny värnplikt och rejäl försvarsupplysning – två delar av samma mynt".

Folket och försvaret – en återuppväckt plikt 

Personalförsörjning, folkförankring och höjd förmåga. En återupptagen totalförsvarsplikt ska möta många utmaningar. Beslutet förändrar försvar och samhälle och väcker både känslor och debatt. Men vilka är egentligen effekterna på det civila och militära och vad innebär plikt, idag och i framtiden?

Medverkande:
Christina Malm, generaldirektör, Rekryteringsmyndigheten,
Klas Eksell, personaldirektör, Försvarsmakten,
Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet,
Linda Nordlund, ledarskribent, SvD och
Rosaline Marbinah, vice ordförande, LSU 

Moderator: Maud Holma von Hejne
Arrangör: Folk och försvar

Tid: Klockan 09:30-10:30, 4 juli
Plats: HMS Carlskrona

Länk till information på Almedalens hemsida

 

Ny värnplikt och rejäl försvarsupplysning – två delar av samma mynt

Regionalt samverkansforum i Norrbotten och Försvarsmaktsrådet i Skaraborg arbetar aktivt för att förankra försvarsverksamheten i samhället. Samhällets acceptans/förståelse är av avgörande betydelse för att nå framgång när försvaret ska stärkas, totalförvarskonceptet återinföras och en del av personalförsörjningen kommer att ske med stöd av plikt.

Medverkande:
Peter Hultqvist Försvarsminister,
Sven-Erik Österberg Landshövding och ordförande i regionalt samverkansforum i Norrbotten,
Leif Walterum kommunalråd i Skövde kommun tillika försvarsmaktsrådet i Skaraborg,
Christina Malm, generaldirektör Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet,
Annika Nordgren Christensen, regeringens utredare av försvarsmaktens framtida personalförsörjning,
Marcela Sylvander försvarsmaktens kommunikationsdirektör,
Svante Werger kommunikationsdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Moderator: Jeanette Nilsson, Bodens kommun

Arrangör: Regionalt samverkansforum i Norrbotten

Tid: Klockan 13:30-14:30, 4 juli
Plats: Tunnbindaren 2

Länk till information på Almedalens hemsida

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2017-06-30

Skriv ut