Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2019-11-14

Underlag till försvarspolitisk proposition

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämnar till regeringen underlag för den försvarspolitiska propositionen för perioden 2021-2025.

I underlaget har Totalförsvarets rekryteringsmyndighet gjort bedömningar av Försvarsberedningens förslag rörande civilplikt, ökande prövningsvolymer och utflyttad mönstring, vilka är de områden i Försvarsberedningens rapporter som tydligt berör Rekryteringmyndighetens verksamhet.

Underlag till försvarspolitisk proposition för perioden 2021—2025 (Fö nr 10)

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-11-14

Skriv ut