Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2017-11-27

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

MSB, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten gör ett gemensamt informationsutskick till landets totalförsvarspliktiga 18-åringar.

Folder - Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?
Vet du hur du ska klara vardagen efter några dagars strömavbrott?
Hur kan du förbereda dig för att klara en kris och kunna hjälpa andra?

Det är några av de frågor som vi vill göra landets drygt 90 000 totalförsvarspliktiga ungdomar som fyller 18 år under 2017 uppmärksamma på i ett informationsutskick som skickas hem till dem under vecka 48 i år.

Bakgrunden är ett regeringsuppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att tillsammans med Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten genomföra årliga informationsinsatser till landets totalförsvarspliktiga 18-åringar. Det här är sjunde året som vi genomför uppdraget.

I en färsk undersökning som vi låtit göra bland landets 18-åringar tror en majoritet att man behöver klara sig i maximalt två dygn utan stöd från myndigheter. I själva verket kan man behöva klara sig längre än så.

I utskicket berättar vi om hur viktigt det är att vara förberedd när en kris inträffar. Alla har ett eget ansvar att ordna vatten, värme, mat och att kunna kommunicera och ta del av viktig information under en tid. Samhällets resurser går först till de mest utsatta. Genom enkla förberedelser ökar möjligheterna att klara vardagen även vid en längre kris eller höjd beredskap.

Foldern som pdf - Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2017-11-27

Skriv ut