Till sidans innehåll

Jobba på Rekryteringsmyndigheten

Vi är en liten myndighet med många specialister. Våra arbetsmetoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att vi gör urval med hög kvalitet för att garantera rätt person på rätt plats med rätt ansvar.

Vilka arbetar på Rekryteringsmyndigheten?

Hos oss arbetar cirka 160 medarbetare inom psykologi, medicin, IT, HR, juridik, kommunikation och ekonomi. En stor del av våra medarbetare arbetar med frågor som rör krigsorganisationen. Vi har en kamratlig känsla och stor lojalitet mot våra medarbetare.

Vi finns på tre orter. I Malmö och Stockholm ligger våra prövningsenheter och i Karlstad sitter generaldirektören och avdelningarna.

Vad gör Rekryteringsmyndigheten?

Våren 2017 beslutade riksdagen att försvarets personalförsörjning ska bygga på både frivillighet och plikt från och med den 1 juli 2017. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten numer ska mönstra, skriva in och kalla till utbildning.

Vi administrerar även ansökningar till Polisutbildningen och till Försvarsmaktens utbildningar och sköter delar av urvalsprocesserna. Vi testar också bland annat personal till Tullverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vi redovisar totalförsvarets personal och för register över dem som är krigsplacerade.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-03-21

Skriv ut