Till sidans innehåll

Jobba på Rekryteringsmyndigheten

Vi är en liten myndighet med många specialister. Våra arbetsmetoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi genomför prövningar för urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället.

På Rekryteringsmyndigheten arbetar många olika yrkeskategorier, till exempel läkare, psykologer, sjuksköterskor, jurister, handläggare, HR-specialister, kommunikatörer, systemutvecklare och IT-tekniker. Alla fyller sin viktiga funktion och vi hjälps åt att lösa våra dagliga uppgifter och utmaningar.

Vi finns i dagsläget på tre orter. Myndighetsledningen och de centrala avdelningarna finns i Karlstad. I Stockholm och Malmö finns prövningsenheterna där vi gör urvalstester, undersökningar och bedömningar. Vi är cirka 230 medarbetare.

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet under Försvarsdepartementet. Läs mer om vår organisation här 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-10-21

Skriv ut