Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om anställning informerar vi om det här. Information om beslutet finns tillgänglig fram till att tiden för överklagande har löpt ut.

Projektledare till Karlstad (2019/1031)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en projektledare till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 27 mars 2020.


Enhetschef psykologi till Malmö (2019/0851)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av enhetschef psykologi till Malmö. Anställningen är tillsvidare och startar den 1 mars 2020.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 26 mars 2020.


Chef prövningsproduktion till Karlstad (2019/0563)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av chef prövningsproduktion till Malmö. Anställningen är en provanställning och startar den 1 maj 2020.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 26 mars 2020.


Överläkare till Malmö (2019/0967)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av överläkare till Malmö och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 26 mars 2020.


Enhetschef medicin till Malmö (2019/0853)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av enhetschef medicin till Malmö och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 24 mars 2020.


Handläggare till Karlstad (2019/0990)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av tre handläggare till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 18 mars 2020.


 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Box 31
651 02 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-03-30

Skriv ut