Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om anställning informerar vi om det här. Information om beslutet finns tillgänglig fram till att tiden för överklagande har löpt ut.

Jurist till Karlstad (2018/0795)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en jurist till Karlstad och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 1 april 2019.


Funktionsansvarig inskrivningshandläggare till Malmö (2019/0144)

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en funktionsansvarig inskrivningshandläggare till Malmö och därmed avslutas rekryteringen.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 21 mars 2019.


 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Box 31
651 02 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-04-05

Skriv ut