Till sidans innehåll

Vad händer med din ansökan?

Har du sökt jobb hos Rekryteringsmyndigheten? Så här tar vi hand om din ansökan.

Vill du söka ett jobb som Rekryteringsmyndigheten har annonserat ut gör du det via vår webbplats. Vi samarbetar med GlobeSoft Business Systems AB och använder rekryteringsverktyget ReachMee. Du fyller i formuläret och bifogar ditt personsliga brev och CV. Du får direkt en bekräftelse på att din ansökan har kommit in till myndigheten. När ansökningstiden har löpt ut försvinner länken på vår webbplats.

I en rekrytering deltar alltid den chef som beslutar om anställningen, en facklig företrädare och en HR-specialist.

Så här behandlar vi din ansökan

I rekryteringsverktyget håller vi reda på din ansökan och de handlingar som du bifogade och som du eventuellt kompletterat med.

Vi jämför dina meriter med en kravprofil, som beskriver vilken kompetens vi söker.

Om vi vill träffa dig för en anställningsintervju får du en inbjudan med en länk där du kan boka tid för intervju. Inbjudan skickar vi via rekryteringsverktyget och kommer till dig via e-post.

När vi valt ut den sökande som bäst motsvarar kravprofilen frågar vi om han eller hon vill ha jobbet. Tackar den sökande ja beslutar vi om anställningen och sätter upp beslutet på Rekryteringsmyndighetens anslagstavla i Karlstad. Du kan överklaga Rekryteringsmyndighetens anställningsbeslut.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om vår behandling av din ansökan är du välkommen att kontakta någon på vår HR-funktion, Susanne Lindahl, Elin Ryen Mossberg eller Madelene Svensson. Du når dem på 0771-24 40 00 (växel) eller via e-post i formen förnamn.efternamn@rekryteringsmyndigheten.se

 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-05-27

Skriv ut