Till sidans innehåll

Myndighetens allmänna handlingar

Många av de dokument som Rekryteringsmyndigheten har skrivit är offentliga. Det innebär att du har rätt att ta del av dem.

Rekryteringsmyndigheten har därför i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tagit fram en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

Syftet med beskrivningen är att underlätta för den som vill ta del av våra allmänna handlingar. Till höger hittar du en länk till beskrivningen av myndighetens allmänna handlingar.

Har du frågor om beskrivningen kan du kontakta myndighetens chefsjurist. Vill du begära ut allmänna handlingar ska du kontakta myndighetens registrator.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-03-27

Skriv ut