Till sidans innehåll

Skyddade personuppgifter

En person som riskerar att fara illa om hans eller hennes personuppgifter lämnas ut kan få så kallade skyddade personuppgifter.

Skyddade personuppgifter är det samlingsnamn som Skatteverket använder för skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Rekryteringsmyndighetens hantering av skyddade personuppgifter

I de fall Rekryteringsmyndigheten får uppgifter från folkbokföringen finns uppgift om eventuell sekretessmarkering med. Det betyder att myndigheten bevakar den enskildes intresse av att de skyddade personuppgifterna inte lämnas ut till obehöriga.

Om uppgifterna däremot lämnas in direkt av någon enskild så har inte Rekryteringsmydnigheten kännedom om eventuell sekretessmarkering. I sådant fall är det viktigt att den enskilde lämnar besked om detta i särskild ordning.

Om du har frågor om skyddade personuppgifter kan du kontakta myndighetens chefsjurist.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-03-27

Skriv ut

Kontakta oss

Jan Nyquist

Titel: Chefsjurist
E-post: Skicka e-post (via formulär)
Telefon: 0771-24 40 00