Till sidans innehåll

Lagar och andra regler

Rekryteringsmyndighetens verksamhet styrs ytterst av lagar, förordningar och föreskrifter.

Myndigheten har även interna bestämmelser och riktlinjer som är vägledning i den dagliga verksamheten.

Lagar och förordningar

Vår verksamhet styrs av lagar och förordningar. Riksdagen beslutar om lagarna och regeringen om förordningarna.

Föreskrifter

Rekryteringsmyndigheten utfärdar kompletterande föreskrifter. De är juridiskt bindande på samma sätt som lagar och förordningar. Föreskrifterna kungörs i Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS).

Interna bestämmelser

Generaldirektören beslutar om de interna bestämmelserna, som talar om hur vi i praktiken ska hantera olika situationer inom vårt verksamhetsområde. Det kan vara allt ifrån hur vi ska gallra informationen i våra system till vad som gäller vid representation

Riktlinjer

Vi ger också ut riktlinjer som utgår från lagarna, förordningarna och föreskrifterna. Riktlinjerna anger hur vi bör handla för att påverka utvecklingen i en viss riktning och främja en enhetlig rättstillämpning.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-02-20

Skriv ut