Till sidans innehåll

Organisation och ledning

Rekryteringsmyndigheten har drygt 170 medarbetare och har idag sin verksamhet på tre orter - Karlstad, Stockholm och Malmö.

Generaldirektören, staben, avdelningen för Bemanning och beredskap, avdelningen för Prövning, avdelningen för IT och avdelningen för Verksamhetsstöd finns i Karlstad. I Stockholm och Malmö finns prövningsenheterna där tester, undersökningar och bedömningar görs. 

Myndighetens ledning

Generaldirektör: Christina Malm
Ställföreträdande myndighetschef: Bengt Forssten

Stab

Stabschef: Mikael Sundell

Avdelningschefer

Avdelningen för bemanning och beredskap: Bengt Forssten
Avdelningen för prövning: Marcus Hammarnäs
Avdelningen för IT: Christian Söderblom
Avdelningen för verksamhetsstöd: Annika Fahlvik

Enhetschefer

Prövningsenhet Stockholm: Marie Jonasson Viper
Prövningsenhet Malmö: Rita Färm

Verksamhetsföreträdare

Chefsläkare och verksamhetschef: Björn Bäckstrand
Chefspsykolog: John Hermiz
Chefssjuksköterska: Kristina Olsson

Har du frågor?

Du når myndighetsledningen, cheferna och verksamhetsföreträdarna via vår växel 0771-24 40 00 eller via e-post enligt formen fornamn.efternamn@rekryteringsmyndigheten.se.

 

Myndighetens ledning

Generaldirektören är myndighetschef.

Stabschef och avdelningschefer

Stabschefen och avdelningscheferna är direkt underställda generaldirektören. 

Stab

Staben lämnar stöd till generaldirektören och avdelningscheferna när det gäller styrning och ledningsprocesser. 

Avdelningen för Bemanning och beredskap

På avdelningen för bemanning och beredskap finns ungefär 35 medarbetare som redovisar totalförsvarets personal, handlägger ärenden som rör totalförsvarspliktiga samt stödjer och ger service till myndighetens uppdragsgivare. 

Avdelningen för Prövning

Avdelningen för prövning bedriver antagningsprövning av personal för yrken och befattningar med särskilda krav samt handlägger ärenden som rör myndighetens medicinska och psykologiska verksamheter. Inom avdelningen finns verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Avdelningsledningen är placerad i Karlstad och prövningsenheter finns idag i Stockholm och Malmö. Varje prövningsenhet har omkring 40 medarbetare, bland andra läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Avdelningen för Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd lämnar stöd till Rekryteringsmyndighetens chefer och medarbetare inom områdena ekonomi, personal/HR, juridik, säkerhet, kommunikation, inköp/upphandling, statistik, lokalfrågor, det centrala läkarhandlingsarkivet samt ansvarar för myndighetens expedition och arkiv. På avdelningen finns ungefär 30 medarbetare.

Avdelningen för IT

Avdelningen för IT ansvarar för drift och förvaltning av IT samt utvecklar IT-lösningar för alla verksamhetsprocesser. Inom avdelningen finns förvaltningsledare, systemutvecklare, IT-säkerhetschef och signalskyddschef. På avdelningen finns ungefär 20 medarbetare.

 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-09-06

Skriv ut