Till sidans innehåll

Insynsrådet

Rekryteringsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam ansvarar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Rekryteringsmyndighetens insynsråd består av generaldirektören Christina Malm, som är ordförande, och sex ledamöter utsedda av regeringen:

  • Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten 
  • Nils Svartz, överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
  • Ulrika Herbst, regionpolismästare Region Öst 
  • Alexandra Völker, riksdagsledamot Socialdemokraterna
  • Ann Enander, forskare Försvarshögskolan
  • Daniel Bäckström, riksdagsledamot Centerpartiet

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2016-02-26

Skriv ut