Till sidans innehåll

Insynsrådet

Rekryteringsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam ansvarar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Rekryteringsmyndighetens insynsråd består av generaldirektören Christina Malm, som är ordförande, och sex ledamöter utsedda av regeringen:

  • Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten 
  • Anna Asp, chefsjurist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i region Syd 
  • Alexandra Völker, riksdagsledamot Socialdemokraterna
  • Daniel Bäckström, riksdagsledamot Centerpartiet
  • Ronny Modigs, Högskoledirektör Försvarshögskolan

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-28

Skriv ut