Till sidans innehåll

Remissvar

Varje år lämnar Rekryteringsmyndigheten synpunkter på lagförslag, utredningar och propositioner.

Här kan du ladda ner våra aktuella remissvar:

Rekryteringsmyndighetens svar på remiss avseende namnbyte (Fö2019/00912/MFU)

Yttrande över promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda (Ju2019/01977/L4

Remissvar Remittering av betänkandet Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63).

Yttrande över betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25).

Yttrande över betänkandet Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97).

Yttrande över betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80).

Yttrande över promemorian – Följdändringar till ny förvaltningslag, Ds 2017:42  (pdf 1 s)

Yttrande över kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (pdf 1 s)

Yttrande över promemorian - Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga, Ds 2017:50  (pdf 1 sida)

Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (pdf 2 sidor)

Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) (pdf, 1 sida)

Yttrande över delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster - Digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) (pdf, 3 sidor)

Yttrande över betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) (pdf, 8 sidor)

Yttrande över betänkandet Polis i framtiden-polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) (pdf, 6 sidor)

Yttrande över betänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) (pdf, 1 sida)

Yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (pdf, 4 sidor)

Yttrande över promemorian En ny militär grundutbildning (pdf, 6 sidor)

Yttrande över rapporten - Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas (pdf, 3 sidor)

Yttrande över betänkandet Försvarsmakten i samhället - en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73) (pdf, 8 sidor)

Yttrande över betänkandet Disciplinansvar i ett reformerat försvar - SOU 2013:36 (pdf, 2 sidor)

Yttrande över betänkandet Regeringsbeslut av ett statsråd - SRÄ (SOU 2013:18) (pdf, 4 sidor)

Remiss och remissvar - vad är det?

Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och
organisationer, så kallade remissinstanser. Syftet är främst att regeringen
vill veta vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. Remissinstansernas svar kallas remissvar.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-02-20

Skriv ut

Så blir en lag till

På regeringens webbplats regeringen.se kan du läsa mer om lagstiftningsprocessen, från initiativ till beslut, och om alla dokument som produceras i lagkedjan.