Till sidans innehåll

Jämställd mönstring och grundutbildning med värnplikt

Från 1 januari 2018 sker all grundutbildning med värnplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt. Du som blir kallad måste alltså genomföra den. Därför är det viktigt att alla behandlas lika och inte diskrimineras. Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten har nolltolerans mot diskriminering och mot kränkande behandling. 

Rekryteringsmyndighetens jämställdhetsarbete

Rekryteringsmyndigheten har ett jämställdhetsperspektiv i hela mönstringsprocessen, från mönstringsunderlaget och kampanjer fram till mönstring och inskrivning till utbildning. Hos Rekryteringsmyndigheten ska alla ha samma möjligheter vid tester och bedömningar och alla ska få ett jämställt bemötande genom hela processen.

Här kan du läsa vår handlingsplan som beskriver hur vi arbetar med jämställdhetsintegrering. Vi har även en JiM-grupp (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) som arbetar för att utveckla organisationens arbete med jämställdhet. Gruppen ska ge våra medarbetare rätt kunskap och förutsättningar för att kunna arbeta jämställt. 

Har du frågor eller synpunkter om vårt arbete med jämställdhet kan du kontakta oss på telefon 0771-24 40 30 eller mejla till kundsupport@rekryteringsmyndigheten.se

Försvarsmaktens arbete om jämställdhet

Försvarsmakten har ett omfattande arbete kring jämställdhet, läs mer om det här.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-02-21

Skriv ut