Till sidans innehåll

Samverkansrådet

Samverkansrådet för jämställdhet och jämlikhet, mot diskriminering bildades 2005 av Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Pliktverket (nu Rekryteringsmyndigheten).

Rådet arbetar för att främja jämställdheten, öka mångfalden och för att skapa en miljö där alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning, får samma förutsättningar och goda bemötande.

Rådet har formulerat en gemensam strategi och en handlingsplan med mål och åtgärder inom områdena styrdokument, information och utbildning.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2010-12-21

Skriv ut