Till sidans innehåll

Begära intyg

Vi kan utfärda intyg om totalförsvarsplikt, exempelvis om tjänstgöring eller befrielse från tjänstgöring.

Behöver du ett intyg skriver eller mejlar du till oss och uppger ditt personnummer och namn och den adress, som vi ska skicka intyget till. Det underlättar för oss om vi får veta varför du behöver intyget.

Intyget kostar ingenting och vi kan utfärda det på svenska eller engelska.

 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-04-23

Skriv ut

Kontakta oss

Rekryteringsmyndigheten

E-post: Skicka e-post (via formulär)
Telefon: 0771-24 40 00

Postadress:

Box 31
651 02 Karlstad