Till sidans innehåll

Krigsplacering för myndigheter och kommuner

Rekryteringsmyndigheten kan ge stöd till statliga myndigheter, kommuner och landsting, om de har behov av att krigsplacera sin personal eller annan som de har ingått avtal med (avtalspersonal). Vi håller ordning på de krigsplacerade personerna och ser till att varje person bara har en placering.

Beslut om krigsplacering beslutas av respektive organisation. De ansvarar också för att informera sin personal om krigsplaceringen.

Kontakta oss för mer information eller för att sluta en överenskommelse om registrering och redovisning av personal.

  Överenskommelse om registrering och redovisning av personal (pdf)

 

Exempel - så här gjorde vi på Rekryteringsmyndigheten

Strategi och metodik för krigsplacering

 1. Se det som en ledningsfråga

 2. Analys av myndighetens uppgift under höjd beredskap utifrån lag, förordning, instruktion, regleringsbrev, m.m.

 3. Engagera verksamhetsansvariga, HR, säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare, m.fl. Säkerställ intern samordning.

 4. Informera ATO och personalen

 5. Genomför en disponibilitetskontroll hos Rekryteringsmyndigheten - är individerna tillgängliga eller inte?

 6. Om någon är ianspråktagen hos någon annan får ni besked om det

 7. Kom överens med annan myndighet var individen ska vara krigsplacerad

 8. Fatta myndighetsbeslut om krigsplacering av personalen

 9. Meddela Rekryteringsmyndigheten som registrerar krigsplaceringen

 10. Meddela varje individ skriftligt om beslutet och dess innebörd

 11. Genomför en årlig översyn

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-05-04

Skriv ut