Till sidans innehåll

Rapporter

För att utveckla vår verksamhet och systematisera våra metoder har vi under årens lopp genomfört ett antal studier. Studierna publiceras i en serie rapporter, där bland annat rapporterna från vår uppföljning av polisuttagningarna ingår.

Här kan du ladda ner rapporterna i pdf-format:

Rekryteringsmyndighetens rapportserie

Omslag rapport nummer 3

Att predicera potential för utvecklande ledarskap - en litteraturöversikt (20 sidor)

Rapport nummer3.

Omslag rapport nummer 2

Vilka sökande antas till och påbörjar polisutbildningen? (122 sidor)

Rapport nummer 2.

Omslag rapport nummer 3

UPP/Screen vid antagning till polisutbildningen (22 sidor)

Rapport nummer 1.


 


Pliktverkets rapportserie

Omslag rapport 18

Fler kvinnor i totalförsvaret
En strategi för Pliktverkets fortsatta arbete för fler kvinnor i totalförsvaret.

Omslag rapport 17

Utvärdering av urval för kriminalvården 2

En uppföljning av urvalskriteriers kvalitetssäkring.

Omslag rapport 16

Förbandspsykologi 2

Ett år med förbandspsykologerna på S 1.

Omslag rapport 15

Sådan är bakgrunden

En beskrivning av ett antal bakgrundsfaktorer hos en grupp polisstuderande.

Omslag rapport 14

Att följa upp poliser!

En sammanfattning av Pliktverkets polisuppföljningsprojekt. Rapport nr 10 från Pliktverkets polisuppföljningsprojekt.

Omslag rapport 13

Fröken Duktig som Fänrik Karsk

En uppföljning av Pliktverkets studie Värnpliktiga kvinnor i fokus.

Omslag rapport 12

Att hitta framgångs- respektive avgångsfaktorer för polisyrket!

En undersökning av både potentiella framgångsfaktorer för polisyrket och av orsaker till att elever lämnar polisutbildningen. Rapport nr 9 från Pliktverkets polisuppföljningsprojekt.

Omslag rapport 11

Att vara polis! - Efter tre, fyra år...

En andra uppföljning av poliserna från kursomgångarna 98 A och B vid Polishögskolan i Solna. Rapport nr 8 från Pliktverkets polisuppföljningsprojekt.

Omslag rapport 10

Att hitta rätt polis! - Andra delen

En kompletterande beskrivning i siffror av Pliktverkets medverkan i urvalet av sökanden till polisutbildningen 1997-2003. Rapport nr 7 från Pliktverkets polisuppföljningsprojekt.

Omslag rapport 9

Vem klarar tolkskolan?

Om urvalsförfarandet i samband med uttagningarna till Försvarets tolkskola.

Omslag rapport 8

Att bli polis! - Det första året i yrket

En uppföljning av elevernas från kursomgång 00A vid Polishögskolan i Solna första år som poliser. Rapport nr 6 från Pliktverkets uppföljningsprojekt.

Omslag rapport 7

Förbandspsykologi 1972 - 2002

Litteraturöversikt

Omslag rapport 6

Att vara polis! - Den första tiden

En uppföljning av poliserna från kursomgångarna 98 A och B vid Polishögskolan i Solna. Rapport nr 5 från Pliktverkets polisuppföljningsprojekt.

Omslag rapport 5

Utvärdering av urval för kriminalvården

En kvalitetssäkring av urvalskriterier.

Omslag rapport 4

Att hitta rätt polis!

En beskrivning i siffror av Pliktverkets medverkan i urvalet av sökanden till polisutbildningnen 1997-2001. Rapport nr 4 från Pliktverkets polisuppföljningsprojekt.

Omslag rapport 3

Att inte bli polis!

En undersökning av orsaker till att elever väljer att lämna polisutbildningen. Rapport nr 3 från Pliktverkets polisuppföljningsprojekt.

Omslag rapport 2

Att bli polis - Aspiranttiden

En uppföljning av aspirantutbildningen för eleverna från kursomgång 00 A vid Polishögskolan i Solna. Rapport nr 2 från Pliktverkets polisuppföljningsprojekt.

Omslag rapport 1

Att bli polis - De första två åren

En uppföljning av elevernas i kursomgång 00 A studietid vid Polishögskolan i Solna. Rapport nr 1 från Pliktverkets polisuppföljningsprojekt.

 

För att ladda ner rapporterna behöver du Adobe Acrobat. Du kan ladda ner programvaran från Adobes webbplats.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-04-23

Skriv ut