Till sidans innehåll

Våra e-tjänster

Med e-tjänst menar vi tjänster som förmedlas elektroniskt. Syftet är i första hand att förenkla för dig. Istället för att lämna intyg och uppgifter på papper kan du utföra ditt ärende direkt på någon av våra webbplatser. Våra e-tjänster fungerar dygnet runt och är oberoende av kontorstider och telefontider.

Vi utvecklar elektroniska tjänster som används både för vår egen verksamhet och av våra uppdragsgivare. Detta är några exempel: 

Mönstringsunderlag

Mönstringsunderlaget är Rekryteringsmyndighetens webbaserade frågeformulär. Frågorna handlar bland annat om hälsa, fysisk prestationsförmåga, intressen och skolgång. Alla 18-åringar som är svenska medborgare ska svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Ungdomarnas uppgifter använder vi sedan för att bedöma om de ska mönstra eller ej. Mönstringsunderlaget skickas ut under våren till de ungdomar som fyller 18 under året. Mönstringsunderlaget besvaras på minsida.rekryteringsmyndigheten.se.

Ansökningar

Rekryteringsmyndigheten tar emot och hanterar ansökningar till bland annat Försvarsmaktens utbildningar. Är du intresserad av att göra en egen ansökan till Försvarsmakten gör du det via minsida.rekryteringsmyndigheten.se

Vi tar också emot och hanterar ansökningar till polisutbildningen. 

Logga in med e-legitimation till minsida.rekryteringsmyndigheten.se

För att använda de tjänster som finns på minsida.rekryteringsmyndigheten.se behöver du identifiera dig på något sätt. Ska du svara på frågorna i mönstringsunderlaget kan du logga in med e-legitimation eller med hjälp av instruktioner du fått från oss via brev. 

Logga in med lösenord till e.rekryteringsmyndigheten.se

Lösenordet du får från oss är unikt och fungerar bara tillsammans med ditt personnummer.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-22

Skriv ut