Till sidans innehåll

Så behandlar vi dina personuppgifter

Här informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder våra e-tjänster.

Rekryteringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig

Rekryteringsmyndigheten ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Det innebär bland annat att vi ska se till att uppgifterna behandlas korrekt och att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Vad ska uppgifterna användas till?

Mönstringsunderlag

Vi samlar in och använder uppgifterna för att bedöma om du har förutsättningar att mönstra och tjänstgöra i försvaret om regeringen beslutar att plikten ska införas igen. 

Mina uppgifter

E-tjänsten ger dig möjlighet att ta del av vissa uppgifter som vi har om dig. Uppgifterna som du lämnar använder vi för att ändra i våra register.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Det är bara de medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten som behöver dina uppgifter för att lösa sina arbetsuppgifter som får ta del av dem.

Rekryteringsmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. De flesta uppgifterna som du lämnar i samband med mönstringsunderlaget lämnar vi däremot inte ut till någon utomstående. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 38 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Rekryteringsmyndigheten har om dig

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka uppgifter vi har om dig (registerutdrag). En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Du kan alltså inte skicka den som e-post. 

Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. 

Kontaktuppgifter

Namn: Rekryteringsmyndigheten
Organisationsnummer: 202100-4771
Postadress: Box 31, 651 02 Karlstad
Besöksadress: Gustaf Anders gata 13, 653 40 Karlstad
Telefon: 0771-24 40 00
E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2012-01-26

Skriv ut