Till sidans innehåll

Våra register och databaser

I vår verksamhet har vi flera olika databaser och register som vi använder för att lagra och hantera olika slags uppgifter.

A Register som rör totalförsvarspliktiga
Uppgifter om totalförsvarspliktigas mönstring och tjänstgöring inom totalförsvaret samt krigsplacering (medicinska och psykologiska uppgifter, tjänstgöringstid, befattning, utbildningsförband, färdigheter m.m.)

B Patientjournaler
Medicinska och psykologiska uppgifter som inhämtats i samband med urvalstester för olika uppdragsgivares räkning (Försvarsmakten, polisen m.fl.).

C Diariesystem
Register över inkomna och upprättade handlingar.

D Register över anställda
Löneadministration m.m.

E Ekonomisystem
Ekonomiadministration (planering, uppföljning, rapporter m.m.).

F Intranät
Styrdokument, information m.m.

G Övriga system
Inpasseringssystem, besökssystem.

Har du frågor?

Kontakta chefsjuristen, myndighetens personuppgiftsombud eller registratorn om du vill veta mer om våra allmänna handlingar.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-04-23

Skriv ut

Kontakta oss

Rekryteringsmyndigheten

E-post: Skicka e-post (via formulär)
Telefon: 0771-24 40 00

Postadress:

Box 31
651 02 Karlstad

Registrator

E-post: Skicka e-post (via formulär)
Telefon: 0771-24 40 00