Till sidans innehåll

Styrning och resultat

Regeringen styr Rekryteringsmyndigheten genom bland annat myndighetsinstruktionen och regleringsbrevet, som myndigheten får varje år.

Med hjälp av myndighetens årsredovisning kan regeringen sedan följa upp och utvärdera verksamheten. Regeringen använder årsredovisningen tillsammans med myndighetens budgetunderlag som underlag för bland annat nästa års regleringsbrev.

Budgetunderlaget

Varje år lämnar Rekryteringsmyndigheten ett budgetunderlag till regeringen. I det föreslår vi hur vi kan finansiera verksamheten de närmaste tre åren. Vi kan också föreslå ändringar i verksamheten.

Regleringsbrevet

I regleringsbrevet anger regeringen de mål som Rekryteringsmyndigheten ska nå det kommande verksamhetsåret. Där står också hur mycket pengar myndigheten förfogar över och vad pengarna ska användas till.

Verksamhetsplan

Vår verksamhetsplan består av ett styrkort där vi har omsatt målen i regleringsbrevet i konkreta uppgifter, som vi ska utföra. Planen innehåller också mål och uppdrag samt budgetramar.

Varje år lämnar Rekryteringsmyndigheten en årsredovisning till regeringen. I den redovisar myndigheten bland annat vad verksamheten har kostat, hur stora intäkterna har varit och hur väl myndigheten har lyckats nå målen, som regeringen har angivit i regleringsbrevet.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-12-05

Skriv ut