Till sidans innehåll

Snabbfakta

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Rekryteringsmyndigheten bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet handlar om att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Rekryteringsmyndigheten också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

För övrigt är Rekryteringsmyndighetens uppgift att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Ett annat viktigt uppdrag är ansvar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomförs undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället, exempelvis Tullverket, MSB och Kustbevakningen.

I vårt läkarhandlingsarkiv har vi journaler med medicinska uppgifter på alla som är födda 1946 eller senare och har mönstrat eller antagningsprövat vid Värnpliktsverket eller Pliktverket. I arkivet finns uppgifter om mer än 3 miljoner personer.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-10-09

Skriv ut