Till sidans innehåll

Informationsmaterial till skolor

Här hittar du informationsmaterial och bilder som kan användas i undervisningen eller för att informera om totalförsvarsplikt och värnplikt. 

PowerPoint med talmanus och diskussionsfrågor

PowerPoint Talmanus Diskussionsfrågor


 

 

Bilder och bildspel som kan visas på digitalaskärmar

PowerPoint Bilder

 

Broschyren "Mönstra - 2019"

Du hittar foldern på svenska och andra språk här  

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-04-11

Skriv ut