Till sidans innehåll

Beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring

Om du är krigsplacerad är du enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldig att utföra krigstjänstgöring vid höjd beredskap.

Även när det inte är höjd beredskap, men det kan behövas för Sveriges försvarsberedskap, kan regeringen fatta beslut om att ålägga dig som är krigsplacerad att utföra beredskapstjänstgöring. Det kan bli aktuellt för att bevara nödvändig beredskap i fredstid.

Beredskapstjänstgöringen får vara högst 180 dagar fördelade på ett eller flera tjänstgöringstillfällen.

Det är regeringen som vid varje specifikt tillfälle beslutar om hur många totalförsvarspliktiga som ska kallas in till beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring. Regeringen beslutar också när beredskapstjänstgöringen och krigstjänstgöringen ska sluta.

Beslut om beredskapstjänstgöring tas alltid före den om krigstjänstgöring.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-14

Skriv ut