Till sidans innehåll

Ekonomiskt stöd i form av bidrag

Du som gör repetitionsutbildning kan ansöka om ekonomiskt stöd i form av bidrag om utbildningen medför att din ekonomi försämras så mycket att du och din familj inte kan ha en skälig levnadsnivå.

Bestämmelser
Bestämmelserna om ekonomiskt stöd finns i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga samt i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets föreskrifter (TRMFS 2017:2) om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring.

Syftet med det ekonomiska stödet
Syftet med det ekonomiska stödet är men framförallt för att hjälpa de totalförsvarspliktiga som drabbas extra hårt ekonomiskt när de ska göra repetitionsutbildningen.

Exempel på när du kan få ekonomiskt stöd, och när du vanligtvis inte får
Enligt praxis kan du få ekonomiskt stöd om du och din familj inte kan upprätthålla en skälig levnadsnivå på grund av att:

  • Familjen förlorar inkomst på grund av problem med barntillsyn, exempelvis när den andre föräldern måste ta ledigt från sitt arbete.
  • Familjen får extra utgifter för barntillsynen, exempelvis höjd avgift, ekonomisk ersättning till anhörig eller någon annan som tar hand om barnet.
  • Du förlorar inkomst eftersom du måste ta ledigt från arbetet för extra res­dagar i samband medin- och utryckning till utbildningen.
  • Du har låg dagpenning exempelvis på grund av att du studerar eller är arbetslös.

Här är några exempel på när du i regel inte får ekonomiskt stöd:

  • För att täcka mellanskillnaden mellan din ordinarie lön och dagpenningen.
  • För att täcka mindre kostnader.
  • Om du förlorar traktamente.

Så här söker du
För att få det ekonomiska stödet måste du själv ansöka skriftligt hos Rekryteringsmyndigheten på blanketten Ansökan – Ekonomiskt stöd i form av bidrag. Fyll noga i blanketten och förklara så utförligt som möjligt varför du söker det ekonomiska stödet. Skriv ut blanketten, underteckna den och skicka den i god tid till Rekryteringsmyndigheten, Box 31, 651 02 Karlstad. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Utbetalning omkring den 25:e varje månad 
Det ekonomiska stödet betalas ut omkring den 25:e i månaden då du börjar din repetitionsutbildning. Eftersom stödet är skattepliktigt görs avdrag för preliminär skatt.

Du kan överklaga om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med Rekryteringsmyndighetens beslut kan du överklaga till Statens överklagandenämnd. Nämndens beslut kan inte överklagas.

Kontakta oss om något är oklart
Tycker du att något är oklart får du gärna ringa eller mejla till oss. Kontaktuppgifterna hittar du under Om du har frågor.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-03-29

Skriv ut