Till sidans innehåll

Frågor och svar om repetitionsutbildning

Har du frågor om repetitionsutbildning? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Varför har regeringen beslutat att Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildning?
Den säkerhetspolitiska situationen i Europa och i vårt närområde har försämrats och därför måste det svenska försvaret stärkas. Därför beslutade regeringen i december 2014 att återaktivera den del av pliktlagstiftningen som gör det möjligt att öva personal som är krigsplacerad i krigsförband men som inte är anställd i Försvarsmakten. Beslutet ger Försvarsmakten möjlighet att öva hela krigsförband med all personal som är placerad i förbandet. Det behövs för Sveriges försvarsberedskap.

Är jag berörd av regeringsbeslutet?
Ja, om du har:

  • gjort grundutbildning med värnplikt,
  • gjort motsvarande militära utbildning, till exempel grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med befattningsutbildning,
  • varit anställd eller haft avtal i Försvarsmakten, eller
  • fortfarande är inskriven som värnpliktig vid Rekryteringsmyndigheten.

Vad innebär beslutet för mig?
Om du är krigsplacerad i ett krigsförband kan Försvarsmakten kalla dig till repetitionsutbildning. Är du krigsplacerad i personalreserven kan du bli kallad om det uppstår en ledig position i krigsförbandet eller om du har en särskild kompetens som är viktig för Försvarsmakten.

Måste jag delta om jag blir kallad?
Ja, enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

När kommer kallelsen till repetitionsutbildning?
Vanligtvis får du den från Rekryteringsmyndigheten sex månader innan utbildningen börjar, men du kan få den ända fram till en månad innan.

Hur ofta kan jag bli kallad till repetitionsutbildning?
Du kan bli kallad två gånger varje år, men utbildningen kan inte vara mer än sammanlagt 34 dagar.

Får jag betalt under repetitionsutbildningen?
Ja, du får en så kallad dagpenning som motsvarar 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delat med 365 dagar. Dessutom har du som är inkallad fria resor till och från hemmet, fri kost och logi, fri akut tandvård och försäkring.

Om du inte nyligen har fått en SGI-baserad ersättning från Försäkringskassan är det bra om du anmäler din arbetstid och inkomst till dem genom att skicka in blankett 5540. Senast dagen innan du rycker in måste du anmäla det

Jag vet redan nu att jag inte kan göra repetitionsutbildningen om jag blir kallad. Vad gör jag?
Du kan söka uppskov hos Rekryteringsmyndigheten, men det kan du inte göra förrän du har fått en kallelse till utbildning.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-14

Skriv ut