Till sidans innehåll

Uppskov med repetitionsutbildning

Om du tycker att du av någon anledning inte kan göra din repetitionsutbildning kan du söka uppskov hos oss på Rekryteringsmyndigheten. Du kan få uppskov för max ett år och du kan söka uppskov först efter att du har fått kallelsen till repetitionsutbildning.

Vad krävs för att du ska få uppskov?

Du kan beviljas uppskov om du kan visa att repetitionsutbildningen innebär avsevärda svårigheter när det gäller

  • dina studier,
  • ditt arbete
  • din hälsa eller andra skäl, till exempel sociala skäl.Exempel 1
Du kan beviljas uppskov om den innebär avsevärda svårigheter för dina högskole- eller universitetsstudier.

Exempel 2
Du kan beviljas uppskov om det på din arbetsplats uppstår ett tillfälligt och allvarligt problem som måste lösas omedelbart och du är den ende som kan göra det. Projekt- eller säsongsarbete är i sig inte ett skäl för att beviljas uppskov. Då behöver du alltså inte uppskov med utbildningen. 

Exempel 3
Du kan beviljas uppskov om utbildningen innebär avsevärda svårigheter i övrigt för dig eller dina anhöriga. 

Så här söker du uppskov med repetitionsutbildningen

Du söker uppskov hos Rekryteringsmyndigheten på någon av blanketterna nedan. För att fylla i blanketten behöver du Acrobat Reader. Programmet kan du ladda ner från www.adobe.se

 Ansökan - Uppskov med repetitionsutbildning för den som är
anställd eller egen företagare
  

 

 Ansökan - Uppskov med repetitionsutbildning av studieskäl   

 

 Ansökan - Uppskov med repetitionsutbildning av hälsoskäl eller andra skäl, till exempel sociala skäl

 

Välj rätt blankett
Välj den blankett som motsvarar dina skäl. Söker du uppskov av studieskäl ska din studievägledare eller motsvarande lämna uppgifter om din studiesituation. Kom ihåg att skicka med intyg som styrker dina skäl för att få uppskov.

Rekryteringsmyndighetens adress står på blanketten och också på kallelsen till repetitionsutbildning. Fyll i blanketten noggrant och förklara så utförligt som möjligt varför du vill ha uppskov. Skriv ut blanketten och skriv under den med ort, datum och din namnteckning. 

Om du av någon anledning inte kan använda blanketten kan du söka uppskov i ett vanligt brev. Lämna de uppgifter som vi frågar efter i blanketten och förklara noga varför du vill ha uppskov. Kom ihåg att styrka uppgifterna med intyg. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du via länken till höger.

Sök  uppskov i god tid
Vänta inte med att skicka din ansökan om uppskov till oss, skicka den så snart som möjligt efter att du har fått kallelsen till utbildning. Vi måste ha den i god tid om vi ska kunna pröva den innan repetitionsutbildningen börjar.

Ledighet för enstaka dagar

Om du behöver vara ledig någon dag eller del av dagen under utbildningen har du möjlighet att ansöka om tjänstledigt eller permission vid förbandet. Ta kontakt med det utbildandeförbandet så snart som möjligt.

Kontakta oss om något är oklart

Om du tycker att något är oklart eller om du har frågor om uppskov eller din repetitionsutbildning får du gärna ringa eller mejla till oss. 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-02-14

Skriv ut

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Läs mer