Till sidans innehåll

Vad är grundutbildning med värnplikt

Grundutbildningen genomförs med värnplikt - oavsett om du kallas till mönstring eller ansöker frivilligt om prövning. Försvarsmakten ansvarar för utbildningen som genomförs på olika platser i landet och vid olika tider på året.

Rekryteringsmyndigheten kallar totalförsvarspliktiga ungdomar till mönstring och skriver in de bäst lämpade till grundutbildning med värnplikt. Vi prövar också alla som ansöker frivilligt om prövning till grundutbildningen med värnplikt. Försvarsmakten ansvarar för utbildningen.

Samma utbildning, samma förutsättningar

Grundutbildningen med värnplikt inleds med en cirka tre månader lång grundläggande militär utbildning. Efter det fortsätter utbildningen med en befattningsutbildning i en till åtta månader. Längden på utbildningen varierar beroende på befattningen. Utbildningen genomförs på olika platser i landet och vid olika tider på året.

Oavsett om du kallas till mönstring eller om du ansöker frivilligt om att få pröva genomför alla samma utbildning och under samma förutsättningar. Blir du inskriven till grundutbildning med värnplikt måste du genomföra utbildningen. Det gäller även dig som söker frivilligt.

Vad händer efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du söka jobb i Försvarsmakten, gå med i hemvärnet och teckna ett hemvärnsavtal eller utbilda dig vidare, till exempel till officer. Alla som genomfört grundutbildningen med värnplikt med godkänt resultat blir krigsplacerade. Den befattning du blir krigsplacerad på blir din befattning i händele av höjd beredskap eller krig. När du är krigsplacerad kan du bli kallad till repetitionsutbildning. 

Läs mer om grundutbildningen med värnplikt (för dig som är kallad till mönstring).

Läs mer om grundutbildningen med värnplikt (för dig som vill ansöka om prövning).

Läs mer om utbildningen på jobb.forsvarsmakten.se.  

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-14

Skriv ut