Till sidans innehåll

Att vara vapenfri

Du som är övertygad om att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan ansöka om att få göra din totalförsvarsplikt utan vapen.

Det innebär att du kan få göra civilplikt och krigsplaceras inom det civila försvaret. För närvarande genomförs inte någon sådan utbildning, men du kan bli kallad till utbildning senare om behoven inom det civila försvaret skulle ändras.

Fyll i ansökan om rätt att vara vapenfri, skriv ut, underteckna och skicka den till: Rekryteringsmyndigheten, Box 31, 651 02 Karlstad.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-14

Skriv ut