Till sidans innehåll

Avbryta grundutbildningen med värnplikt eller civilplikt

När du har påbörjat din grundutbildning med värnplik eller civilplikt kan det uppstå olika situationer som innebär att det kan bli aktuellt att avbryta utbildningen. I vissa fall är det Försvarsmakten som beslutar om avbrott och i andra fall beslutar Rekryteringsmyndigheten.

Om grundutbildningen innebär avsevärda svårigheter för dig i dina studier, i arbetet eller i övrigt för dig själv eller någon nära anhörig kan du ansöka hos Rekryteringsmyndigheten om att få avbryta utbildningen. För en sådan ansökan gäller samma regler som för uppskov.

Du ska skriftligen ansöka om avbrott, läs mer i det informationsblad som finns efter varje blankett nedan.

   Ansökan avbrott för dig som är anställd eller har eget företag

   Ansökan avbrott av studieskäl

   Ansökan avbrott av sociala- eller övriga skäl

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-03-12

Skriv ut