Till sidans innehåll

Dubbelt medborgarskap, bosatt utomlands och nybliven svensk

Är du medborgare i två eller flera länder innebär det att du har rättigheter och skyldigheter i de länderna. Om du är medborgare i ett annat land förutom Sverige, måste du kontakta myndigheterna i ditt andra hemland eller landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller där. 

Totalförsvarsplikten och mönstringsunderlaget

Är du svensk medborgare, bosatt utomlands men folkbokförd i Sverige, kommer du att få brevet med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget. Brevet skickar vi till din folkbokföringsadress. Du har då en skyldighet att svara på frågorna eftersom vi inte vet att du är bosatt utomlands.

Är du svensk medborgare, bosatt utomlands och inte folkbokförd i Sverige svarar du inte på frågorna i mönstringsunderlaget. 

Gör en egen ansökan

Är du svensk medborgare men bosatt utomlands, har nyligen fått ditt medborgarskap eller har ett dubbelt medborgarskap har du ändå möljlighet att ansöka om prövning till grundutbildning med värnplikt som sker i Sverige. Du måste då antingen vara folkbokförd i Sverige för att få inloggningsuppgifterna eller ha ett svenskt bank-id för att kunna logga in.

Gör en ansökan till grundutbildning med värnplikt

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-09-23

Skriv ut