Till sidans innehåll

Neuropsykiatrisk diagnos och värnplikt

Har du en neuropsykiatrisk diagnos, till exempel ADHD, ADD, Tourettes syndrom eller Aspergers syndrom, kan du inte göra värnplikt. 

Under utbildningen kommer du att utsättas för både fysiska och psykiska påfrestningar, sådant som du normalt i din vardag inte utsätts för. Du kommer också att behöva fatta beslut och agera under stress och i obekanta miljöer.

Du som ska göra värnplikt får därför inte ha medicinska hälsotillstånd eller sjukdomar som kan utlösas eller förvärras under utbildningen eller under anställningen eller – i värsta fall - om du behöver tjänstgöra vid krig eller en allvarlig kris. Du får inte heller ha sjukdomar eller hälsotillstånd som kan innebära att du kan utgöra en fara för dig själv, för dina kollegor eller för allmänheten.

Vi på Rekryteringsmyndigheten utgår från Försvarsmaktens krav och behov när vi bedömer om du får göra värnplikt eller inte. Försvarsmaktens bedömning är att personer med neuropsykiatriska diagnoser inte kan genomföra värnplikten. Kraven är satta utifrån den miljö och de villkor som gäller under utbildningen. Kraven finns till för att skydda dig som individ så att du eller andra inte kommer till skada.

Samma krav gäller dig som kallats till mönstring, dig som sökt frivilligt och dig som ska göra repetitionsutbildning.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-14

Skriv ut

Här kan du läsa mer om Försvarsmaktens behörighetskrav